הלוחמים הוטרנים

אתר הנצחה

בחסות עיריית כפר סבא ומשרד הקליטה

גלול למטה

 

ונזכור את כולם

כולנו מרכינים ראש ומדליקים נר

לזכר אלו אשר מסרו נפשם

הדלק נר וירטואלי

Scan_Pic0001
GalinaShik
מיכאל זולוטריוב
with_medals
_______ ______ 1
_______ ______
003
יקוב חורין
Ветераны Кфар Сабы
Ветераны Кфар Сабы
Portrait14
Portrait03
Ветераны Кфар Сабы
Portrait07
Portrait11
Portrait08
Ветераны Кфар Сабы
Ветераны Кфар Сабы
Ветераны Кфар Сабы
Ветераны Кфар Сабы
Portrait01
Portrait04
Portrait05
Scan_Pic0001
GalinaShik
מיכאל זולוטריוב
with_medals
Ветераны Кфар Сабы
Ветераны Кфар Сабы
003
יקוב חורין
Portrait13
Portrait15
Portrait14
Portrait03
Portrait06
Ветераны Кфар Сабы
Portrait11
Ветераны Кфар Сабы
Portrait10
Portrait09
Ветераны Кфар Сабы
Portrait02
Ветераны Кфар Сабы
Portrait04
Portrait05
Scan_Pic0001
GalinaShik
מיכאל זולוטריוב
Ветераны Кфар Сабы
_______ ______ 1
_______ ______
003
יקוב חורין
Portrait13
Portrait15
Portrait14
Portrait03
Portrait06
Portrait07
Portrait11
Portrait08
Portrait10
Portrait09
Portrait12
Portrait02
Portrait01
Portrait04
Portrait05

© 2021 Made with love by  Kfar Saba